SNM-Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku je národnostnou inštitúciou, ktorej poslaním je dokumentovať základné etapy kultúrno-historického, politického a sociálneho vývoja Ukrajincov Slovenska od najstarších čias po súčasnosť. Vzniklo roku 1956 v Prešove, vo Svidníku sídli od roku 1964. Tu sa postupne rozvíjala jeho systematická zbierkotvorná, vedeckovýskumná, publikačná, metodicko-odborná a kultúrno-výchovná činnosť.

SNM-Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku je jedinečné špecializované a najstaršie národnostné múzeum na Slovensku.

» viac o múzeu