Zaujímavosti zbierkového fondu
 LIS NA ZEMIAKY 1943 Kategória: Muzeálny objekt  Podkategória: Muzeálny objekt  Lokalita pôvodu: Jakubany  Opis predmetu: Lis - stupka na zemiaky - " stupka na gruli ", drevené zariadenie domáckej výroby používane na lisovanie, pretlačanie varených zemiakov na prípravu chlebového cesta pri domácom pečení chleba. Telo predmet tvorí horizontálny hranolček na štyroch nožkách s väčším vertikálnym otvorom. Spodná časť tohto otvoru je zakryta kovovým sitkom. Do tohto otvoru je zvrchu vložený drevený piest, pohyblivo spojený s rukoväťou upevnenou v prednej časti tela . Zariadenie pre potreby vlastnej domácnosti asi v 1943 r. vyrobil majiteľ.  Materiál: drevo  Technika:  Fyzický popis: dĺžka 62.0 cm (dĺžka), šírka 11.0 cm (šírka), výška 57.0 cm (výška)  Spravuje: SNM - MÚZEUM UKRAJINSKEJ KULTÚRY VO SVIDNÍKU  Stupeň pôvodnosti: originál  Právny stav: voľný
Lis na zemiaky / 1943 

Kategória: Muzeálny objekt 
Podkategória: Muzeálny objekt 
Lokalita pôvodu: Jakubany 

Opis predmetu: Lis - stupka na zemiaky - " stupka na gruli ", drevené zariadenie domáckej výroby používane na lisovanie, pretlačanie varených zemiakov na prípravu chlebového cesta pri domácom pečení chleba. Telo predmet tvorí horizontálny hranolček na štyroch nožkách s väčším vertikálnym otvorom. Spodná časť tohto otvoru je zakryta kovovým sitkom. Do tohto otvoru je zvrchu vložený drevený piest, pohyblivo spojený s rukoväťou upevnenou v prednej časti tela. Zariadenie pre potreby vlastnej domácnosti asi v 1943 r. vyrobil majiteľ. 

Materiál: drevo 
Technika: 
Fyzický popis: dĺžka 62.0 cm (dĺžka), šírka 11.0 cm (šírka), výška 57.0 cm (výška) 
Spravuje: SNM-Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku 
Stupeň pôvodnosti: originál 
Právny stav: voľný