Biblie z knižnice SNM – MŽK

od 9. 4. 2019 do 22. 5. 2019


V knižnici Slovenského národného múzea – Múzea židovskej kultúry v Bratislave, menovite v jej historickom fonde, je bohato zastúpená náboženská literatúra judaizmu a v jej rámci hlavne hebrejská Biblia – Tanach, ale nachádza sa tu aj kresťanská Biblia.

Popri svojej základnej náboženskej funkcii bola Biblia rovnako dôležitým východiskom aj pri formovaní európskej kultúry založenej na židovsko-kresťanskej tradícii. Bola preložená približne do 1800 jazykov a dialektov a je najrozšírenejšou knihou na svete. Jej šíreniu významne pomohlo vynájdenie kníhtlače. Vydania (edície) Biblie sú predmetom záujmu aj ako typografické produkty a celkovo ako artefakty knižnej kultúry.

Načrtnuté kontexty podnietili zámer predstaviť na samostatnej výstave výber z rôznych vydaní Biblie. Výstava prezentuje vyše sto edícií Biblie a literatúru o nej. Najstaršími tlačami sú konkordančný hebrejsko-latinský slovník k Biblii (Thesaurus Linguae Sanctae) vytlačený v roku 1680 v Londýne a Biblia Hebraica vytlačená vo Frankfurte nad Mohanom v roku 1716. Väčšinu vystavených kníh tvoria tlače z 19. – 21. storočia pochádzajúce z európskych krajín, Spojených štátov amerických a Izraela. Výstava je zameraná predovšetkým na predstavenie hebrejskej Biblie – súborne a po častiach (Tóra, Naviim – Proroci, Ketuvim – Spisy), ale prezentuje aj vydania kresťanskej Biblie a literatúru o Biblii.

Kvôli citlivosti vystavovaného materiálu bude výstava prístupná len obmedzený čas (do 24. mája 2019).