Stratený Raj

od 16. 6. 2021


Výstava s názvom Stratený Raj je pokusom o vytvorenie imaginárneho priestoru s výtvarne riešenými dvojrozmernými objektmi a sochami, kde môže všetko existovať vedľa seba v harmónii.

Inšpiráciou bol hlavne biblický príbeh o vyhnaní človeka zo záhrady Eden. Na Kantovu otázku „Čo je človek?" nachádza odpoveď, že človek existuje len pokiaľ je schopný vytvoriť živý vzťah k druhému človeku. Miltonova báseň Stratený Raj je skôr motiváciou k rebélii a túžbou po vykúpení človeka. 

Globalizácia ktorá pomohla ľudstvu, tiež prehĺbila rozdiely medzi chudobnými a bohatými. Dosah ekologických zmien, migrácia ľudstva a záplava informácií virtuálneho sveta spôsobila, že virtuálny človek začal hľadať zmysel svojho života. 

„Kto teda sme?" 

Autorka: Kyra Munk Matuštíková