Iné projekty


Knižnica zachránených pamätí


Z rodinných príbehov vytvárame krátke filmy, ktoré približujú osudy Židov na Slovensku. Naším cieľom je priblížiť, ako Židia žili, nielen ako umierali. Použitím starých rodinných fotografií vznikli krátke filmy, ktoré dokážu pôsobivo a emocionálne osloviť mladých ľudí. Napriek tomu, že jedna ich protagonistka (Katarína Löfflerová) zomrela krátko po našom rozhovore, s jej životným príbehom sa teraz môže zoznámiť každý. Vzácne životné príbehy, ktoré nám vyrozprávali starší Židia zo Slovenska, nám umožnia vytvoriť unikátnu knižnicu rozličných príbehov – od histórie pobožných židovských rodín z malých miest až po osudy sekulárnych rodín vo veľkých mestách. Dokážeme vyskladať mozaiku pútavých príbehov, postupujúc od východu na západ krajiny. Filmy sú prístupné na web stránke občianskeho združenia EDAH www.edah.sk.