Letné vstupné v SNM – Múzeu židovskej kultúry

od 22. 7. 2021, 14:50 do 31. 8. 2021, 19:00

Navštívte SNM – Múzeum židovskej kultúry za zvýhodnené letné vstupné - 50 % a zároveň sa zapojte do žrebovania v letnej súťaži o vecné ceny. Viac informácií o priebehu súťaže získate pri kúpe lístka v pokladni múzea.