Noc múzeí a galérií 2019 v SNM – Múzeu židovskej kultúry

18. 5. 2019, 09:00


Zsigrayova kúria, Židovská 17
Kontakt: +421 2 20 490 101; mestan@snm.sk; FB: /MuzeumZidovskejKultury
Otvorené: 15.00 – 22.00

Výstava:
Masaryk a Svätá zem (pod bránou múzea).

Program:
1. posch.
15.00 –  Židovské sviatky, zvyky a tradície. Prednáška Viery Kamenickej, ktorá hovorí: „Pre židovstvo
je dôležitá väzba medzi minulosťou a budúcnosťou, zachovávanie tradícií prostredníctvom dodržiavania
prikázaní a sviatočných rituálov, ktoré pripomínajú radostné i tragické udalosti z dejín Židov."
15.00 –  Kolobeh života židovskej rodiny. Prednáška Evy Polákovej predstaví život židovskej rodiny.
19.00 –  Židovské sviatky, zvyky a tradície. Prednáška Evy Polákovej
19.00 –  Kolobeh života židovskej rodiny. Prednáška Kristíny Dublanovej.
2. posch.
15.00 –  Andrej Steiner, židovský architekt pracovných táborov. Premietanie dokumentárneho filmu.
16.00 - Kvíz k pripravovanej výstave o šachovom veľmajstrovi Richardovi Rétim. Michal Vaněk.
17.00 – Prednáška k výstave Biblie z knižnice SNM – MŽK. Kamila Fircáková.
19.00 – Židovská Bratislava. Prednáška Viery Kamenickej.