Židovskí architekti - komentovaná vychádzka

17. 10. 2021, 15:00

Po úspešných vychádzkach venovaných tvorbe Fridricha Weinwurma prinášame milovníkom architektúry ďalšiu zaujímavú temu našich spoločných prechádzok Bratislavou. Komentovaná vychádzka Židovskí architekti si kladie za úlohu predstaviť menej známu tvár Bratislavy a to osudy a tvorbu židovských architektov s dôrazom na obdobie 19. a 20. storočia (historizmus, secesia, funkcionalizmus).

Vychádzka sa bude konať 17. októbra. Zraz o 15:00 hod. pred budovou SNM – Múzea židovskej kultúry na Židovskej 17. Cena za prehliadku je 5,- EUR.

Počet účastníkov podujatia je obmedzený, preto neváhajte a nahláste svoju účasť prostredníctvom mailovej adresy sekretariat.mzk@snm.sk alebo na telefónnych číslach +421 905 723 658 / +421 2 204 90 101.