Publikácie

Knižné publikácie:

Acta Judaica Slovaca VI       3,32 €
Acta Judaica Slovaca VII      2,66 €
Acta Judaica Slovaca IX       3,32 €
Acta Judaica Slovaca X        3,98 €
Acta Judaica Slovaca XI       3,98 €
Acta Judaica Slovaca XII      3,98 €
Acta Judaica Slovaca XIII     3,32 €
Acta Judaica Slovaca XIV     3,50 €
Acta Judaica Slovaca XV      3,50 €

Acta Judaica Slovaca XVI      3,00 € 
Acta Judaica Slovaca XVII     5,00 € 
Acta Judaica Slovaca XVIII    3,00 € 
Acta Judaica Slovaca XIX      3,00 € 
Acta Judaica Slovaca XX       3,50 € 
Acta Judaica Slovaca XXI      4,00 €
Acta Judaica Slovaca XXII     3,00 €

Tandler, Jozef: Žiť a nežiť, 2,72 €  

Chlamtáčová, Klára: Pramienok života, 2,56 €

Hašomer Hacair: Dejiny hnutia, 9,96 €

Huban, Dávid
: Bol som mladý a chcel som žiť, 3,98 €

Fatranová, Gila: Boj o prežitie, 13,28 €

Frankl, Peter
: Byť židom, biť žida 3,98 €

Encyklopédia židovských náboženských obcí A – K, 
25,00 €
Encyklopédia židovských náboženských obcí L – R,  25,00 €
Encyklopédia židovských náboženských obcí S – T,  25,00 €
Encyklopédia židovských náboženských obcí U – Ž,  25,00 €

Encyklopédia ŽNO Register miest a obcí
                     3,50 €

Lustig, Arnošt: Modlitba za Katarínu Horowitzovú, 7,00 €

Lustig, Arnošt: 3x18 portréty a postrehy, 9,96 €

Edita Drori-Ernstová: Roky potom, 5,00 €

Mešťan, Pavol: Jeruzalem, 10,00 €

The Holocaust between History and Memory, 7,00 €

Antisemitizmus na konci 20. storočia, 3,32 €

Rasové násilie v dejinách a prítomnosti, 3,32€

Osudy Silvanovcov, 7,30€

Meisels, Viera: Moje vytrhnuté korene, 3,32€

Ošerov, Rachel: Keď stúpa voda, 2,32€

Trubíni, Jozef: Osudy vrábeľských Židov, 6,64€

Weislitzová, Viera: Dcéra Oľgy a Lea, 3,32€

Židovské sviatky a kolobeh života, 5,00€

Suláček, Jozef: Právnici práva zbavení I.časť, 7,00€

Suláček, Jozef: Právnici práva zbavení II.časť, 10,00€

Bernfeld, Prísaha občana Bernfelda, 3,98€

Brožúra MŽK v AJ, 2,00€

Sereď - Stála expozícia Múzea holokaustu  25,00 €

Hirsch, Izidor:
Maimonides - Osobnosť a dielo 6,64 €

Kúzelník z Auschwitz 10,00 €

Nezlomení zlomení 5,00 €

Časopisy:
Múzeum, 3,00 €
Pamiatky a múzeá, 3,29 €