Vlastný výskum

Vedeckovýskumná činnosť múzea sa okrem odborného a vedeckého spracovávania zbierkových predmetov orientuje aj na riešenie problematiky vplyvu múzea takéhoto typu na tvorbu a formovanie kultúrnych postojov a hodnôt mládeže. Zaoberá sa antisemitizmom v politickom vývoji Slovenska a venuje sa tiež synagogálnej architektúre. Výstupmi sú zväčša odborné a vedecké štúdie publikované vo vlastných edičných tituloch.