Vzdelávanie

Spolu s občianskym združením EDAH organizujeme semináre pre učiteľov základných a stredných škôl k projektu Knižnica zachránených pamätí.