Návštevníci so špeciálnymi potrebami

Sprístupnenie expozície pre zdravotne znevýhodnených návštevníkov

Sprístupnenie expozície pre zdravotne znevýhodnených návštevníkov

Projekt SNM – Slovom a obrazom prostredníctvom vybraných zbierkových predmetov má pomôcť sprístupniť stálu expozíciu Dejiny Slovenska na Bratislavskom hrade návštevníkom so špeciálnymi potrebami – nevidiacim,...

 

Ponuka vzdelávacích programov pre nevidiacich a slabozrakých

Ponuka vzdelávacích programov pre nevidiacich a slabozrakých

Vzdelávacie programy pre nevidiacich a slabozrakých ponúkame podľa dohody. Skupiny ale aj individuálny návštevníci môžu v sprievode lektora vidieť expozíciu Dejiny Slovenska, ktorá je vybavená haptickými predmetmi a...