Rekonštrukcia budovy nového depozitára v Seredi


GR SNM Branislav Panis sa dnes (11.06.2020) v Seredi oboznámil aj s postupom prác na rekonštrukcii budovy pôvodnej nemocnice, nachádzajúcej sa v areáli Múzea holokaustu patriaceho pod SNM – Múzeum židovskej kultúry. Po dokončení rekonštrukcie (predpoklad koniec tohto roka) a presťahovaní zbierkových predmetov bude budova slúžiť ako nový depozitár SNM – Historického múzea. O postupe rekonštrukčných prác generálneho riaditeľa SNM informoval riaditeľ SNM – Historického múzea Peter Barta. O zbierkové predmety sa v SNM snažíme za každých okolností zodpovedne starať. Len tak ich uchováme pre našich budúcich návštevníkov v ďalších rokoch. Nový, moderný depozitár nám v tomto snažení pomôže.