O múzeu


Múzeum slovenskej keramickej plastiky v Modre predstavuje trvalý priestor na prezentáciu jedinečnej remeselnej tradície Slovenska. Nachádza sa v malebnom uzatvorenom zákutí v tesnej blízkosti hradieb mestského opevnenia zo 17. storočia a dvorovou častou je spojený so severnou baštou, v ktorej je umiestnená Galéria Ignáca Bizmayera. Stála expozícia by mala v budúcnosti predstavovať historický prierez keramickej výroby a tvorby od najstarších dochovaných čias až do súčasnosti. Jej samostatnú časť už teraz tvoria exponáty, ktoré vyšli z rúk legendárneho keramikára Heřmana Landsfelda. Do vybudovania expozície múzeum predstavuje dočasné keramické výstavy. Úvodná výstava mala názov Keramické dedičstvo - západoslovenská fajansa z Rakúskeho národopisného múzea a predstavila unikátne keramické diela od 17. do začiatku 20. storočia. Projekt TRA-KER sa zavŕšil výstavou S citom v rukách - Súčasní hrnčiari v Burgenlande a Bratislavskom kraji. O súčasnej výstave viď Aktuálne výstavy.