O múzeu


Od 01. 12. 2017 kaštieľ v Budmericiach spravuje MK SR ako účelové rekreačné zariadenie. Dočasné expozície v kaštieli môžete v letnej sezóne roku 2020 navšíviť cez piatky a víkendy.