O múzeu

V rodom dome Vladimíra Clementisa sa nachádza expozícia prezentujúca tohto slovenského politika, právnika a spisovateľa, čelného predstaviteľa tzv. davistov – ľavicovo orientovaných intelektuálov združených okolo časopisu DAV.

Múzeum venované osobnosti a životnému dielu Vladimíra Clementisa je vysunutým pracoviskom SNM – Historického múzea.