O múzeu


V 1983 r. bola v múzeu sprístupnená umelecko-historická expozícia (Galéria Dezidera Millyho) v 10 výstavných sálach na ploche 300 m2. Táto expozícia sa nachádza v zrekonštruovanom barokovom kaštieli z polovice 18. stor., ktorý je zapísaný v súpise kultúrnych pamiatok. 

Predpokladom zriadenia expozície bolo darovanie pani Priskou Millyovou prevažnej časti umeleckej pozostalosti svojho manžela múzeu vo Svidníku a následná rekonštrukcia najstaršej svetskej budovy v meste - svidníckeho kašteľa.