O múzeu


Národopisná expozícia v prírode podáva návštevníkom ucelenú predstavu základných životných podmienok Ukrajincov Slovenska v minulých historických obdobiach. Sústreďujú sa tu typické pamiatky ľudovej architektúry a bývania v oblasti severovýchodného Slovenska.

V prenesených a zrekonštruovaných objektoch je inštalovaný ľudový nábytok, domáci inventár, tradičné pracovné náradie a ukážky ľudového umenia. Okrem hlavných typov obydlí sú v expozícií zastúpené aj všetky druhy tradičných hospodárskych budov: stodoly, chlievy, sýpky, senníky, pivnice, studne a ďalšie menšie stavby. Objekty sú využité pre inštaláciu tradičného poľnohospodárskeho náradia. Technicko-priemyselné budovy reprezentuje vodný mlyn, veterný mlyn, vodná píla a iné menšie objekty. Pre reálnu demonštráciu činnosti sú umiestnené pozdĺž potoka. Z kultových stavieb sa v expozícii nachádza drevená cerkva (r. 1766) z Novej Polianky (Mergeška) s bohatou interiérovou výzdobou. V snahe predstaviť ľudovú kultúru Ukrajincov na Slovensku čo najkomplexnejšie, sú v expozícii zastúpené aj základné spôsoby získavania obživy - poľnohospodárstvo a pastierstvo.

Od r. 1986 sa v národopisnej expozícii v prírode pod názvom Poklady ľudu konajú tradičné folklórno-etnografické Slávnosti s ukážkami tradičnej ľudovej svadby, veľkonočných zvykov, krstín, priadok, detských hier, jarmokov, ľudových zábav. Veľkej popularite sa tešia aj Dni remesiel a ľudových tradícií.

V areáli je možnosť posedenia a občerstvenia v tradičnej furmanskej krčme a pri záhradnom múzejnom krbe.