Česko-slovenská výstava / Slovensko-česká výstava

Na základe Memoranda o spolupraci medzi Národním múzeom v Prahe a Slovenským národným múzeom v Bratislave, podpísanom v septembri 2016, sa pripravuje zaujímavý výstavný projekt k 100. výročiu založenia spoločného štátu Čechov a Slovákov. Výstava predstaví príbeh, ako sa spočiatku nereálny projekt samostatného Československa stal skutočnosťou, ktorá ovplyvnila životy miliónov obyvateľov štátu. Ide o priblíženie dejín Československa s prihliadnutím na česko-slovenské vzťahy na pozadí niekoľkých tém, zachytávajúcich všetky aspekty života ľudí v priestore bývalého Československa. Sprievodcami výstavy budú konkrétne rodíny so svojimi osudmi v priebehu celého 20. storočia, s ktorými sa návštevníci môžu identifikovať.

Návštevníci SNM-Historického múzea mohli výstavu v priestoroch Bratislavského hradu navštíviť od 27. 04. 2018 do 09. 09. 2018. Výstava bude opäť sprístupnená od 28. 10. 2018 v Národnom múzeu v Prahe.

Webová stránka výstavy

Sledujte výstavu na Facebooku

Posledná tlačová správa k výstave