Oblasť zbierkového fondu

Aktivity patriace do tejto oblasti boli zamerané na vzdelávanie v múzejných činnostiach, ktoré vychádzali zo zbierkového fondu múzeí, a na profesie pracujúce priamo so zbierkovými predmetmi (získavanie zbierok a ich ochrana). V rámci tejto oblasti sa realizovali tri základné vzdelávacie moduly:

  1. modul: Kurátorské štúdiá
  2. modul: Odborná ochrana zbierkového fondu 
  3. modul: Katalogizácia