Organizačná štruktúra   
Štatutárny orgán – generálny riaditeľ SNM
 
Štatutárny zástupca GR SNM 
   
Špecializované múzeá  Riaditeľstvo SNM 
   
SNM – Prírodovedné múzeum v Bratislave  Kancelária generálneho riaditeľa 
   
SNM – Hudobné múzeum v Bratislave  Sekretariát 
   
SNM – Historické múzeum v Bratislave  Personálne oddelenie 
   
SNM – Archeologické múzeum v Bratislave  Právny referát 
   
SNM – Múzeum kultúry karpatských Nemcov v Bratislave  Referát PO 
   
SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku v Bratislave  Referát ochrany práce 
   
SNM – Múzeum židovskej kultúry v Bratislave  Referát OBO 
   
SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku v Bratislave  Úsek odborných činností 
   
SNM – Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre  Muzeologický kabinet 
   
SNM – Múzeum Červený Kameň v Častej  Centrum múzejnej komunikácie 
   
SNM – Múzeum Slovenských národných rád v Myjave  Archív SNM 
   
SNM – Múzeá v Martine  Vydavateľstvo 
   
SNM – Múzeum Bojnice v Bojniciach  Knižnica SNM 
   
SNM – Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň Úsek ekonomiky 
   
SNM – Spišské múzeum v Levoči  Oddelenie  rozpočtovania a  financovania 
   
SNM – Múzeum Betliar v Betliari  Oddelenie informačnej  sústavy 
   
SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku  Úsek projektového riadenia a investičnej obnovy 
   
SNM – Múzeum rusínskej kultúry v Prešove  Oddelenie projektové 
   
  Oddelenie pamiatkovej obnovy 
   
  Oddelenie projekčné 
   
  Oddelenie informatiky 
   
  Oddelenie verejného obstarávania 
   
   Oddelenie správy a prevádzky budov