Organizačný výbor

Jablonský Michal, Ing., PhD.
Slovenská technická univerzita

Kaža Katarína, Mgr.

Slovenské národné múzeum

Kochanová Gabriela, Mgr.

Slovenské národné múzeum

Majchrovičová Viera, PhDr.

Slovenské národné múzeum

Reháková Milena, Doc. Ing., PhD.

Slovenská technická univerzita

Vizárová Katarína, Doc. Ing., PhD.

Slovenská technická univerzita