Osobnosti Slovenského národného múzea

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 z 8

ďalšia >   posledná »

 

SNM ako miesto práce odborne zdatných a inšpiratívnych ľudí: Aleš...

SNM ako miesto práce odborne zdatných a inšpiratívnych ľudí: Aleš Šilberský, SNM – Múzeum kultúry karpatských Nemcov

Archív: A. Š. Aleš Šilberský: „Pandemická skúška nás postavila pred nové, nečakané úlohy." Slovenské národné múzeum (SNM) nie je len vrcholnou štátnou inštitúciou v oblasti múzejnej činnosti na Slovensku,...

 

SNM ako miesto práce odborne zdatných a inšpiratívnych ľudí: Pavol...

SNM ako miesto práce odborne zdatných a inšpiratívnych ľudí: Pavol Trúsik, SNM – Múzeum Slovenských národných rád

Foto: Archív P. T. Pavol Trúsik: „Víťazstvo považujem za imanentnú súčasť pravdy." Slovenské národné múzeum (SNM) nie je len vrcholnou štátnou inštitúciou v oblasti múzejnej činnosti na Slovensku, ktorej...

 

SNM ako miesto práce odborne zdatných a inšpiratívnych ľudí: Ivana...

SNM ako miesto práce odborne zdatných a inšpiratívnych ľudí: Ivana Janáčková, SNM – Múzeum Červený Kameň

Foto: Archív Ivany Janáčkovej Ivana Janáčková: „Zriadením múzea na Červenom Kameni sa nadviazalo na vzťah aristokracie k umeniu."  Slovenské národné múzeum (SNM) nie je len vrcholnou štátnou inštitúciou v...

 

SNM ako miesto práce odborne zdatných a inšpiratívnych ľudí: Marta...

SNM ako miesto práce odborne zdatných a inšpiratívnych ľudí: Marta Žilová, SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku

Marta Žilová: „Dôležitou úlohou národnostných múzeí je vytvorenie priestoru pre akceptáciu a porozumenie odlišných kultúr." Slovenské národné múzeum (SNM) nie je len vrcholnou štátnou inštitúciou v oblasti múzejnej...

 

SNM ako miesto práce odborne zdatných a inšpiratívnych ľudí: Ivona...

SNM ako miesto práce odborne zdatných a inšpiratívnych ľudí: Ivona Kautmanová, SNM – Prírodovedné múzeum

Foto: archív I.K. Ivona Kautmanová: „Sny sa niekedy plnia a ja som mala to šťastie." Slovenské národné múzeum (SNM) nie je len vrcholnou štátnou inštitúciou v oblasti múzejnej činnosti na Slovensku, ktorej...

 

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 z 8

ďalšia >   posledná »