Otváracie hodiny


Máj – október:

pondelok – piatok od 8.30 do 18.00 h.
sobota – nedeľa od 10.00 do 18.00 h.

November – apríl:
len vopred ohlásené návštevy

Jednotlivci a skupiny si objednajte svoju návštevu na  t. č.:  +421 54 245 10 01, +421 54 245 10 03

Každú prvú nedeľu v mesiaci je vstup do múzea bezplatný.