Otváracie hodiny

5. júla 2020 /štátny sviatok/ bude:
Kultúrno-historická expozícia SNM-MUK zatvorená.
Umelecko-historická expozícia SNM-MUK zatvorená.
Národopisná expozícia v prírode (skanzen) SNM-MUK otvorená.

Milí návštevníci !
Opäť vás vítame v našom múzeu.
Pri vstupe do jednotlivých expozícií vás prosíme dodržiavať nasledujúce pravidlá:

- vstupujte jednotlivo alebo v skupinách max. do 5 osôb vo vonkajších aj vnútorných priestoroch múzea a galérie
- pohybujte sa len s prekrytými hornými dýchacími cestami – rúško, šál, šatka, atď.
- aplikujte si dezinfekciu na ruky
- zachovávajte odstupy minimálne 2 m (neplatí pre skupiny do 5 osôb)
- bezdotykovým teplomerom Vám zmeriame teplotu (ak by aj po opakovaných meraniach bola zvýšená, nemôžeme Vás pustiť do objektu). V pokladnici si zakúpite vstupenky, platba je možná len v hotovosti
- v priestoroch výstav a expozícií nie je povolené jesť a piť. Rovnako Vás žiadame, aby ste sa nedotýkali vystavených predmetov
- dodržujte pokyny lektorov a zamestnancov múzea

Záleží nám na vašom i našom zdraví.
Preto vás prosíme, buďte ohľaduplní k sebe i k nám.
Vaši múzejníci


Máj – október: 

pondelok – piatok od 8.30 do 18.00 h. 
sobota – nedeľa od 10.00 do 18.00 h. 

November – apríl: 
len vopred ohlásené návštevy 
Jednotlivci a skupiny si objednajte svoju návštevu na  t. č.:  +421 54 245 10 01, +421 54 245 10 03