Otváracie hodiny
Iba vopred ohlásené návštevy
.
Objednať sa je potrebné minimálne päť dní vopred.

Kontakt:
telelfón: +421 46 547 51 74
mobil:    +421 905 215 228