História múzea

Pamätná izba Ľudovíta Štúra vznikla z iniciatívy modranských vzdelancov v rámci storočnice úmrtia Ľudovíta Štúra v roku 1956. Je zariadená údajne pôvodným nábytkom, ktorý patril potomkom rodiny Emreszovej do roku 1945. Spočiatku mala iba jedného správcu, postupne sa ich vystriedalo niekoľko. Keď bolo v roku 1965 založené Múzeum Ľudovíta Štúra, Pamätná izba sa stala jeho súčasťou.