Kontakty

 

PhDr. Viera Jančovičová

riaditeľ
sídlo:     Štúrova 84
             900 01 Modra
e-mail:   viera.jancovicova@snm.sk   
tel.:       +421 33 24 54 103

 

PhDr. Beáta Mihalkovičová

zástupca
sídlo:     Štúrova 84
             900 01 Modra
e-mail:   beata.mihalkovicova@snm.sk          
tel.:       +421 33 24 54 102


Kontakt

e-mail:   mls@snm.sk
tel.        +421 33 647 2765
mobil:   +421 905 719 273
web:     www.snm.sk
Kontakty na zamestnancov múzea


Sídlo múzea:

SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre
Štúrova 84
900 01 Modra