Lektoráty


Poskytujeme odborný lektorský výklad, špecializované vyučovacie hodiny pre I. a II. stupeň ZŠ, študijné a odborné služby.

Výpožičné služby
pondelok - piatok od 8.00 do 16.00 h.