Pobočka Archívu SNM v SNM-Múzeum Betliar


Múzeum Betliar je špecializovaným umeleckohistorickým múzeom zameraným na vývoj bytovej kultúry šľachty v 18. – 19. storočí a sídli v kaštieli. Jeho pôvodnými majiteľmi boli príslušníci rodov Bebek, neskôr Andráši (Andrássy), ktorí obývali kaštieľ až do roku 1945. V 50. rokoch 20. storočia bol kaštieľ v Betliari sprístupnený verejnosti. Štatút štátneho kultúrneho majetku vydal pre Múzeum Betliar jeho zriaďovateľ, Okresný národný výbor v Rožňave v roku 1960. Od 1. júla 1996 je špecializované Múzeum Betliar súčasťou Slovenského národného múzea. 

V pobočke Archívu SNM v SNM-Múzeu Betliar sa nachádzajú fondy múzea a jeho predchodcov (1945 – 2001) a projektová dokumentácia objektov a parku.
  
Archívne fondy bývalých majiteľov sa nachádzajú v Ministerstve vnútra SR – Štátnom archíve v Levoči a projektová dokumentácia v Archíve Pamiatkového úradu v Bratislave.