Pobočka Archívu SNM v SNM-Múzeum Červený Kameň


Múzeum Červený Kameň (MČK) je špecializovaným múzeom SNM s prerušovaním od roku 1979. Jeho sídlom je hrad Červený Kameň. Múzeum svojimi zbierkami dokumentuje vývoj bytovej kultúry šľachty a meštianstva na Slovensku s dôrazom na umeleckohistorický charakter zbierkových predmetov a dejiny hradu Červený Kameň od 16. do 20. storočia. Zberateľským záujmom tohto hradného múzea je aj historická vojenská technika používaná v minulosti na slovenských hradoch. 

Zriadenie archívneho pracoviska v MČK siaha do roku 1979 a súvisí s jeho začlenením do SNM (1. júla 1979). Od 1. januára 1992 do konca apríla 1995 bolo MČK od SNM odčlenené, jeho organizačnou zložkou sa stalo opäť od 1. mája 1995.

Pobočka Archívu SNM v MČK sa budovala postupne, archívna činnosť sa zabezpečuje prostredníctvom kumulovaných funkcií. Fondy Múzea Červený kameň a jeho predchodcov sú usporiadané a sprístupnené inventárom. Fond rodu Pálfi sa nachádza v Slovenskom národnom archíve v Bratislave a projektová dokumentácia k hradu v Archíve Pamiatkového úradu v Bratislave. 

Archívne fondy a zbierky červenokamenskej pobočky sú uložené v SNM-Múzeu Červený Kameň.