Podateľňa SNM


Dňa 13.9.2021 bude Podateľňa z technických príčin otvorená od 8.00 do 14.00 h.
Ďakujeme za pochopenie.


pondelok až štvrtok od 8.00 hod do 15.00 h 
piatok od 8.00 hod do 14.00 h 

obedová prestávka od 12.00 h do 12.30 h 


Kontakt 
telefón: +421 2 204 69 111