Podateľňa SNM


V priebehu trvania núzového stavu bude Podateľňa SNM otvorená v čase od 7.00 h do 14.00 h. 


Kontakt
 
telefón: +421 2 204 69 111