Podateľňa SNM


Otváracie hodiny Podateľne SNM 

pondelok – štvrtok: od 08.00 h do 15.00 h, od 12.00 do 12.30 h obedná prestávka
piatok:                     od 08.00 h do 14.00 h, od 12.00 do 12.30 h obedná prestávka

Kontakt 
t: +421 2 204 69 111