Podmienky prijatia


1. Trvalý pracovný pomer  v múzeu alebo inej kultúrnej inštitúcii

2. Minimálne ukončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa a aspoň pol ročná prax v múzeu či kultúrnej inštitúcii.

3. Podpísaná prihláška s potvrdením štatutárneho zástupcu o dĺžke praxe v kultúrnej inštitúcii doručená najneskôr do 30. 7. 2020 e-mailom, alebo poštou:
- e-mail: dominik.hrdy@snm.sk
- poštová adresa: Mgr. Dominik Hrdý, Centrum múzejnej komunikácie, Slovenské národné múzeum, Vajanského nábr. 2, P.O.Box 13, 810 06 Bratislava

4. Uhradiť poplatok vo výške 50 € až po potvrdení prijatia na štúdium na číslo účtu: SK 35818 0000 000 7000 2439 44 BIC: SPSRSK BA. VS 12 0172018. Správa pre adresáta: meno uchádzača.

5. Organizátor štúdia nehradí náklady uchádzačov spojené so štúdiom (cestovné, ubytovanie, diéta a pod.)