Podujatia

Pracovné stretnutie 16. apríla 2018

Pracovné stretnutie 16. apríla 2018 od 30. 4. 2018 do 30. 10. 2019

16. apríla 2018 sa v Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej konalo stretnutie partnerov projektu nazvaného „Pri ceste na dedine" – v rytme práce dávnych priemyselných závodov a remeselných dielní...