Podujatia

organizované, alebo spoluorganizované SNM - Muzeologickým kabinetom

2020

SNM – Muzeologický kabinet
24. 09. 2020 Bratislava
Školenie konzervátorského modulu katalogizačného systému ESEZ 4G

SNM – Muzeologický kabinet
22. 09. 2020 Bratislava
Školenie katalogizačného systému ESEZ 4G

SNM – Muzeologický kabinet
17. 09. 2020 Bratislava
Školenie katalogizačného systému ESEZ 4G

2019

SNM – Muzeologický kabinet v spolupráci s Katedrou reštaurovania Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave
12. – 14. 11. 2019 Bratislava
Ochrana fotografií II. (seminár)

SNM – Muzeologický kabinet
05. - 06. 11. 2019 Bratislava
Školenie katalogizačného systému ESEZ 4G

SNM – Muzeologický kabinet
24. 10. 2019 Bratislava
Stretnutie múzeí a galérií o nadobúdaní a vyraďovaní zbierkových predmetov podľa VÚC

SNM – Muzeologický kabinet
1. 10. 2019 Košice
Stretnutie múzeí a galérií o nadobúdaní a vyraďovaní zbierkových predmetov podľa VÚC

SNM – Muzeologický kabinet
19. 09. 2019 Banská Bystrica
Stretnutie múzeí a galérií o nadobúdaní a vyraďovaní zbierkových predmetov podľa VÚC

SNM – Muzeologický kabinet
17. 09. 2019 Trenčín
Stretnutie múzeí a galérií o nadobúdaní a vyraďovaní zbierkových predmetov podľa VÚC

SNM – Muzeologický kabinet
20. 06. 2019 Bratislava
Školenie konzervátorského modulu katalogizačného systému ESEZ 4G


SNM – Muzeologický kabinet
18.-19. 06. 2019 Bratislava
Školenie katalogizačného systému ESEZ 4G 

SNM - Muzeologický kabinet sa spolupodieľal na organizačnom zabezpečení vedeckej konferencie Museologica literaria 2019 v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici organizovanej Zväzom múzeí na SR a Štátnou vedeckou knižnicou
04. – 05. 06. 2019 Banská Bystrica
Museologica literaria (vedecká konferencia)

SNM – Muzeologický kabinet v spolupráci s Katedrou mediamatiky a kultúrneho dedičstva Žilinskej univerzity v Žiline a Katedrou reštaurovania Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave
15. – 17. 05. 2019 Bratislava
Ochrana fotografií a súvisiacich predmetov z plastu (seminár)

SNM – Muzeologický kabinet
18. 04. 2019 Bratislava
Školenie konzervátorského mudulu katalogizačného systému ESEZ 4G

SNM – Muzeologický kabinet
16.- 17. 04. 2019 Bratislava
Školenie katalogizačného systému ESEZ 4G

SNM – Muzeologický kabinet
21. 02. 2019 Bratislava
Školenie konzervátorského mudulu katalogizačného systému ESEZ 4G 

SNM – Muzeologický kabinet
19.- 20. 02. 2019 Bratislava
Školenie katalogizačného systému ESEZ 4G 

SNM – Muzeologický kabinet
29.- 30. 01. 2019 Bratislava
Školenie katalogizačného systému ESEZ 4G a konzervátorského mudulu ESEZ 4G

SNM – Muzeologický kabinet
31. 01. 2019 Bratislava
Školenie konzervátorského mudulu katalogizačného systému ESEZ 4G

2018

SNM – Muzeologický kabinet
18. 10. 2018 Bratislava
Školenie konzervátorského modulu katalogizačného systému ESEZ 4G

SNM – Muzeologický kabinet
16. – 17. 10. 2018 Bratislava
Školenia katalogizačného systému ESEZ 4G

SNM – Muzeologický kabinet
26. – 27. 06. 2018 Bratislava
Školenia katalogizačného systému ESEZ 4G 

SNM – Muzeologický kabinet
20. – 21. 06. 2018 Martin
Školenie konzervátorského modulu katalogizačného systému ESEZ 4G

SNM – Muzeologický kabinet a Slovenské technické múzeum v Košiciach
05. 06. 2018 Košice
Stretnutie dokumentátorov Košického a Prešovského samosprávneho kraja

SNM – Muzeologický kabinet a SNM Červený Kameň
29. – 30. 05. 2018 Červený Kameň
Pracovné stretnutie začínajúcich kurátorov

SNM – Muzeologický kabinet a Národné osvetové centrum
18. 04. 2018 Bratislava
Osirelé diela (seminár)

SNM – Muzeologický kabinet
10. – 11. 04. 2018 Bratislava
Školenia katalogizačného systému ESEZ 4G

SNM – Muzeologický kabinet
13. 03. 2018 Bratislava Bratislava
Nová databáza centrálnej evidencie zbierkových predmetov múzeí a portál Slovakiana (prezentácia)

SNM – Muzeologický kabinet v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou
07.- 09. 03 2018
CSTI 2018 (vedecká konferencia)

SNM – Muzeologický kabinet
16. 02. 2018
Školenie konzervátorského modulu katalogizačného systému ESEZ 4G

SNM – Muzeologický kabinet
14. – 15. 02. 2018 Bratislava
Školenia katalogizačného systému ESEZ 4G