Podujatia


PREHĽAD ODBORNÝCH PODUJATÍ MÚZEÍ NA SLOVENSKU A V ZAHRANIČÍ (XLSX, 13,6 kB) (aktualizácia 01. 07. 2019)

DATABÁZA PUTOVNÝCH PREZENTAČNÝCH AKTIVÍT MÚZEÍ SR (XLS, 87,0 kB) (aktualizácia 13. 02. 2019)