Podujatia


PREHĽAD ODBORNÝCH PODUJATÍ MÚZEÍ NA SLOVENSKU A V ZAHRANIČÍ
(XLSX, 11,0 kB)DATABÁZA PUTOVNÝCH PREZENTAČNÝCH AKTIVÍT MÚZEÍ SR (XLS, 87,0 kB) (aktualizácia 13.02.2019)