Podujatia


PREHĽAD ODBORNÝCH PODUJATÍ MÚZEÍ NA SLOVENSKU A V ZAHRANIČÍ (XLSX, 12,2 kB) (aktualizácia 15.03.2019)
DATABÁZA PUTOVNÝCH PREZENTAČNÝCH AKTIVÍT MÚZEÍ SR (XLS, 87,0 kB) (aktualizácia 13.02.2019)