Literárne dni Imre Mádacha 2010

od 1. 10. 2010 do 2. 10. 2010

Literárne dni Imre Madácha nadväzujú na významnú literárnu tradíciu nielen samotnej obce, ale aj celého cezhraničného regiónu. Dvojdňové podujatie s bohatým kultúrnym programom sa uskutoční 1. a 2. októbra 2010 v Dolnej Strehovej ako aj v neďalekej obci v Csesztve v Maďarskej republike.

Tohoročné Literárne dni Imre Madácha sú výnimočné aj tým, že 1. 1. 2010 sa uskutoční slávnostné zahájenie projektu Spoločné dedičstvo: Madách / Közös örökségünk: Madách.
Slovenské národné múzeum a Samospráva Novohradskej župy sa spoločne uchádzali o získanie nenávratného finančného príspevku na ochranu spoločného kultúrneho dedičstva – na rekonštrukciu kaštieľa I. Madácha, ako aj na čiastočnú rekonštrukciu kúrie v Csesztve /MR/ a prípravu novej expozície o Imre Madáchovi.

Literárne dni Imre Madácha začínajú 1. októbra 2010 o 10:30 h slávnostným otvorením v kaštieli Imre Madácha v Dolnej Strehovej.

Podrobný program:

11:00
Kladenie vencov k náhrobnému pomníku Imre Madácha
Slávnostný prejav: László Kovács, stredoškolský profesor v Šamoríne
Spoluúčinkujú: študenti Gymnázia Imre Madácha, Šamorín a žiaci ZŠ Dolná Strehová

12:00
Otvorenie výstavy - 16 medirytín od Jánosa Kassa
Dar odovzdá vdova Jánosa Kassa, Vera Bánki
Slávnostný prejav: Miroslav Cipár, výtvarník, Bratislava

12:40
Spoločné dedičstvo: Madách/Közös örökségünk: Madách – zahájenie projektu
Príhovor:
- PaedDr. Rastislav Púdelka, generálny riaditeľ Slovenského národného Múzea,
- Zsolt Becsó predseda Novohradskej župy

13:00
Madách a Miklós Borsody - prednáška, András Mészáros, univerzitný profesor
Filozofické otázky Tragédie - Zsuzsanna Máté, univerzitná profesorka, držiteľ Madáchovej ceny
Spoluúčinkujú: Szilvia Kiss a Tamás Gál

Program Festivalu hudby, tanca, spevu a umeleckého slova, organizovaný obcou Dolná Strehová:
15:30 – 16:30
Chrámové piesne, Evanjelický kostol, vystúpi: Breznička, Ozvena, organista Marian Galla, spevácky zbor pri Rímskokatolickej cirkvi v D. Strehovej
17:00- 20:30
V ľudovom tóne, ihrisko TJ Prameň, ľudová hudba pod vedením Ondreja Molotu
20:30- 24:00
Posedenie pri hudbe Literárne dni Imre Madácha 2010 Dolná Strehová – Csesztve

 

2. októbra 2010 Dolná Strehová - Csesztve  

11:00
Takto sme žili - momenty zo života Madáchovcov, detský divadelný súbor z Dolnej Strehovej, divadelné predstavenie

12:00
Človek v tichu Strehovského domova, Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši, divadelné predstavenie Csesztve (MR) Rímskokatolícky kostol

15:00
Slávnostný prejav, Imre Palman, starosta obce Csesztve

15:10
Koncert v rímskokatolíckom kostole Pamätné múzeum I. Madácha

16:10
Tragédia človeka na javiskách Slovenska - výstavu otvorí Gabriella Jarábik, riaditeľka SNM- Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku

16:40
Scény z Tragédie človeka, študenti gymnázia a strednej školy I. Madácha z Salgótarjánu

17:00
Slávnostný prejav, Zsolt Becsó

17:15
Kladenie vencov