65. Slávnosti kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska

15. 6. 2019, 10:00

FOLKLÓRNO-ETNOGRAFICKÝ PROGRAM А TRADIČNÉ REMESLÁ VO DVOROCH USADLOSTÍ

Fotovýstava FESTIVALOVÝCH 65

10.00 ‒ Medzinárodný maliarsky plenér SLOBODNÍ STROPKOVSKÍ UMELCI
15.00 ‒ 18.00 ‒ Program prekvapení s MARKOU MAČOŠKOVOU ‒ Z CHYŽE DO CHYŽE
účinkujú: M. Mačošková, Labirsky beťare, FS Stropkovčan, folklórne skupiny:
Svidníčanka, Svidnícki heligonkári, Stropkovčani, Oľšavčanka, Oľšavan, Krasnobridčanka,
Holosy z dolyny – spevácke duo Š. Vasilenko a M. Hrib, V. Kopolovcová, J. Matta,
L. Fuzeriová, žiaci ZŠ Mlynská Stropkov, ZŠ Havaj, ZUŠ Medzilaborce

Фотовиставка ФЕСТИВАЛЬНИХ 65

10.00 – Міжнародний пленер художників ВІЛЬНІ СТРОПКІВСЬКІ МИТЦІ
15.00 – 18.00 – Програма несподіванок з МАРЬКОЮ МАЧОШКО ‒ З ХИЖИ ДО ХИЖИ
виступають: M. Мачошко, Лабірські бетяри, Стропківчан, фольклорні колективи:
Свидничанка, Свидницькі геліґонкари, Стропківчани, Ольшавчанка, Ольшаван,
Краснобрідчанка, Голоси з долини – дует С. Василенко та М. Гриб, В. Кополовець,
Я. Матта, Л. Фузері, учні ОШ Млинська Стропків, ОШ Гавай, ОШМ Межилабірці

Tešíme sa na Vás! ֍ Ласкаво просимо!