HUNCÚTSKY DEŇ v skanzene

1. 6. 2019, 10:00

1. júna 2019
pri príležitosti Medzinárodného dňa detí

HUNCÚTSKY DEŇ
vo svidníckom skanzene

od 10.00 h – 15.00 h

֍ jazda na koči
֍ maľovanie na tvár
֍ množstvo hier a zábavy
֍ možnosť opekačky
֍ odmena pre všetky súťaživé detí

Vstupné pre deti v doprovode dospelej osoby ZDARMA!
(počas celého dňa od 10.00 h do 18.00 h)