Novoročné vinšovanie spojené s odpočtom činnosti SNM-MUK za rok 2009

19. 1. 2010, 10:00

19. január 2010 bol pre kolektív zamestnancov SNM – Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku slávnostný nie len tým, že na tento deň pripadá významný kresťanský sviatok Zjavenie Pána („Bohojavleňňa“), ktorým sa uzatvára cyklus vianočných sviatkov podľa juliánskeho kalendára, ale aj tým, že vedenie múzea spolu s príslušnou pobočkou SLOVESu – Slovenským zväzom verejnej správy zorganizovali Novoročné vinšovanie spojené s odpočtom činnosti SNM – Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku za rok 2009. Riaditeľ múzea PhDr. Miroslav Sopoliga, DrSc. podrobne zhodnotil dosiahnuté výsledky organizácie v minulom roku, ktoré napriek všeobecne zložitej hospodárskej a finančnej situácii boli pozoruhodné. Toto etnicky profilované múzeum už 7 rokov (od roku 2002) pôsobí v štruktúre vrcholnej vedeckej, múzejnej inštitúcií, ktorá sa v súlade so Stratégiou rozvoja múzea a galérii na Slovensku usiluje dosiahnuť vo svojej činnosti európskych a svetových štandardov. V súvislosti s tým sa realizuje množstvo významných projektov spojených s múzejnou činnosťou aj v SNM – MUK vo Svidníku. Predovšetkým sa jedná o ochranu kultúrneho dedičstva, jeho náležité zhodnotenie a sprístupňovanie verejnosti. Múzeum už niekoľko rokov úspešne zabezpečuje rekonštrukciu pamiatok ľudovej architektúry v národopisnej expozícii (skanzene SNM – MUK). V minulom roku to boli ďalšie tri strechy (jedna slamená a dve šindľové). Postupne budú vynovené krytiny na všetkých objektoch, pretože väčšina z nich má už vyše 30 rokov (prvý objekt bol premiestnený do skanzenu v roku 1975). Zbierkový fond SNM – MUK má rozsiahle historické, národopisné, literárno-vedné, umelecko-historické a iné zbierky, ktoré sa systematicky doplňujú. V posledných rokoch tento zbierkový fond bol významnou mierou rozšírený o ďalšie prírastky. Počas svojej dlhej histórie SNM – MUK získalo vo väčšine prípadov veľa pozoruhodných a jedinečných zbierkových predmetov. V súčasnosti v múzeu je evidovaných okolo 70.000 zbierkových predmetov nevyčísliteľnej hodnoty, ktoré sa elektronicky spracúvajú a digitalizujú. SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku systematicky ponúka návštevníkom mesta a širokého okolia veľmi zaujímavé podujatia. Tak, napríklad v roku 2009 to boli Novoročné vinšovanie (Novoročné pozdravy a koledy, detské zimné radovánky, prezentácia mäsových a pekárenských výrobkov) spojené s tradičnou zakáľačkou a ochutnávkou; Veľká noc v skanzene podľa juliánskeho kalendára – bohoslužba v drevenej cerkvi spojená s posvätením „pasky“; folklórno-etnografický program POKLADY ĽUDU, v ktorom vystúpila folklórna skupina KOJŠOVAN z Kojšova a ktorý sa uskutočnil v rámci 55. Slávnosti kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska v národopisnej expozícii v prírode SNM – MUK; Deň ľudových tradícií a PIROHY 2009, ktorý tvorí jeden z programov pri príležitosti Dni európskeho kultúrneho dedičstva na Slovensku. Predstavili sa v ňom tradiční remeselníci: hrnčiari, kováči, rezbári, medovnikári, remenári, čipkárky, výrobcovia prútených výrobkov, drevených hračiek a pod. Nakoľko je to Deň ľudových tradícií, v sprievodných programoch tohto podujatia sa predstavili aj členovia základných organizácii Slovenských zväzov záhradkárov a včelárov, ktorí prezentovali verejnosti výsledky svojej práce. Návštevníci tak mali možnosť pozrieť si výstavu ovocia, zeleniny a kvetov, tradičných a najnovších úľov, včelárskeho náradia a pomôcok. Vyvrcholením tohto podujatia bola Medzinárodná súťaž vo varení a jedení pirohov PIROHY 2009. Tejto prestížnej a veľmi obľúbenej súťaže sa zúčastnilo šesť trojčlenných družstiev zo Slovenska, Ukrajiny a Poľska. Celé kultúrno-spoločenské podujatie bolo popretkávané pásmom ľudových piesní a tancov v podaní spevácko-tanečnej folklórnej skupiny MAKOVICA. Ďalej sa uskutočnil 18. ročník turistického pochodu Alexandra Pavloviča a kermeš – sviatok svätej Paraskeviji a pod. V roku 2010 vedenie múzea vďaka podpore Ministerstva kultúry SR pripravuje projektovú dokumentáciu na dokončenie vstupného objektu do skanzenu SNM – MUK, čo bude súčasťou rozsiahleho projektu na posilnenie a zaktivizovanie cestovného ruchu v pohraničnom slovensko-poľskom regióne. Tri expozície SNM – Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku: hlavná kultúrno-historická expozícia, národopisná expozícia v prírode (skanzen), umelecko-historická expozícia – Galéria D. Millyho SNM-MUK ako výstavná činnosť tohto múzea majú pevné a nezastupiteľné miesto nie len v kultúrnom kalendári mesta Svidník, ale aj nášho kraja a regiónu. V roku 2009 SNM – MUK realizovalo viacero výstav, ako napríklad: Z krosna do Krosna, Kraslice 2009, Grécke ikony, Bohdan-Ihor Antonyč, Hodnota – vedecká hračka, Krivky nežnosti II (ženský akt vo výtvarnom umení ukrajinských maliarov z Ľvova), Tradičná ľudová výšivka (z fondov SNM - MUK). Odborní pracovníci SNM – MUK výsledky svojej vedecko-výskumnej prezentujú na rôznych domácich seminároch a medzinárodných vedeckých konferenciách, výsledky svojich výskumných prác publikujú v rôznych vedecko-populárnych zborníkoch na Slovensku a v zahraničí. V minulom roku sa zúčastnili na 8. takýchto podujatí. Okrem toho SNM – MUK vo Svidníku vo svojich priestoroch zorganizovalo ďalšiu medzinárodnú konferenciu, tentoraz venovanej problematike Východokresťanské sakrálne pamiatky v slovensko-poľsko-ukrajinskom pohraničí, z ktorej materiálov sa pripravuje Vedecký zborník SNM – MUK č. 25. Taktiež SNM – MUK spolu s Vojenským historickým ústavom v Bratislave bolo spoluorganizátorom vedeckého seminára Armáda ako faktor československých vzťahov a vedeckej konferencie Východné Karpaty 1944. Vedenie múzea aj touto cestou ďakuje všetkým svojim spolupracovníkom, sponzorom a sympatizantom za doterajšiu priazeň a podporu.

Jozef Varchol