Poslanie a história múzea


Pamätná izba venovaná životu a dielu Sándora Máraia.