Pozlátené slovansko-avarské kovania konského postroja / Radvaň nad Dunajom / 8 stor.