Prednášky

Prednášky pre základné a stredné školy


Ľudový odev na Slovensku, jeho výzdoba a inšpirácia súčasného odevu

Prednáška účastníkom predstaví jednotlivé typy ľudového odevu na Slovensku, ich formy, spôsoby výzdoby, motívy a farebnosť. Zhodnotí tiež možnosti ľudového odevu ako zdroja inšpirácie pre odievanie súčasného človeka.

dĺžka programu: 45 min.
optimálny počet v skupine: 20-30
nadväzuje na učebné osnovy: regionálna výchova, dejepis


Ľudová maľba na skle

Prednáška je zameraná na históriu a základnú charakteristiku maľby na skle, na špecifické znaky slovenských obrázkov maľovaných na skle a ich regionálne typy, na predstavenie najrozšírenejších námetov zobrazovaných na týchto obrázkoch. Zvláštna pozornosť je venovaná názorným ukážkam, vrátane zdokumentovania celého technologického postupu tejto tradičnej umeleckej tvorby.

dĺžka programu: 45 min.
optimálny počet v skupine: 20-30
nadväzuje na učebné osnovy: regionálna výchova, dejepis