Prednášky

Česi na Slovensku 
8. a 9. ročník ZŠ, SŠ
dĺžka programu: 45 min.
optimálny počet osôb v skupine: 20 – 30
nadväzuje na učebné osnovy: dejepis, náuka o spoločnosti
Počiatky kontaktov medzi obyvateľmi územia dnešného Česka a Slovenska kladú historici už do obdobia Veľkej Moravy. Migrácia z Česka na Slovensko prebiehala v niekoľkých významných vlnách a vyvrcholila po roku 1918, keď po rozpade Rakúsko--Uhorska vznikla Československá republika – spoločný štát Čechov a Slovákov. Prednáška je venovaná spôsobu života českej komunity a jej najvýznamnejším aktivitám v podmienkach života menšiny na Slovensku. 

Etnická mapa Slovenska
8. a 9. ročník ZŠ, SŠ
dĺžka programu: 45 min.
optimálny počet osôb v skupine: 20 – 30
nadväzuje na učebné osnovy: dejepis, náuka o spoločnosti
Prednáška je venovaná histórii a špecifikám prítomnosti jednotlivých etník na území Slovenska, ako aj inštitúciám, ktoré sa venujú ich štúdiu a dokumentácii.