Prednášky

Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku

Lektorské výklady Prednášky Tvorivé dielne Dlhodobé vzdelávacie programy Kontakty Vstupné a otváracie hodiny

Pamätný dom Kálmána Mikszátha, Sklabiná

Literárne popoludnia

Január – december 2015

Základné školy, stredné školy a pre všetkých záujemcov bez vekovej kategórie :
Literárne popoludnia organizované v Pamätnom dome majú voľný program. Slúžia pre tých záujemcov, ktorí sa zaujímajú o spisovateľa a jeho dielo. V rámci nich chce múzeum priblížiť život spisovateľa a jeho dielo, život v Sklabinej v 19. Život ľudí v dvojrečovom prostredí v 19. storočí. Nabádať k čítaniu, tvoreniu a prednášaniu vlastných názorov najmä u mladých ľudí, generovať zážitok z literárnej rozpravy. Program pozostáva z oboznámenia účastníkov s predebatovávaným dielom a z následnej rozpravy účastníkov. Najčastejšie témy sú: romány Dáždnik svätého Petra, Hluchý kováč Prakovský, Čierne mesto a zbierky noviel Slovenskí rodáci, Dobrí Polovci. 

Trvanie programu: 90 minút.
Optimálny počet návštevníkov v skupine: 25


Prechádzka po pamätných miestach v Sklabinej

Január – december 2015

Pre všetkých záujemcov bez vyhradenia vekovej kategórie:

Individuálne, alebo v skupine pod vedením lektora. V obci okrem Pamätného domu je možné identifikovať 6 miest, ktoré Mikszáth vo svojich románoch a novelách spomína: mlyn, kaplnka sv. Vendelína, medokýš, socha Panenky Márie, kolárovo oje, Mariškin hrob. V publikácii vydanej r. 2009 pod názvom Mikszáth a jeho rodná Sklabiná, ako sprievodca po pamätných miestach je ku každému miestu krátky popis, dobová fotografia, úryvok z diela, kde sa miesto spomína. Obsahuje tiež orientačný plán prechádzky.
Trvanie programu: 60 minút.
Optimálny počet návštevníkov v skupine: 25

 

Netradičná hodina literatúry v múzeu 

Január – december 2015

Základné školy a stredné školy:

Využíva sa pôsobenie jedinečného prostredia v ktorom žil a tvoril významný spisovateľ. Časť zamestnania pripravuje učiteľ literatúry, ktorý žiakov sprevádza. Žiaci sa počas návštevy oboznámia s výstavou, s pedagógom preberú plánované učivo, prezentujú sa prednášaním pripravených úryvkov prózy a poézie. 

Trvanie programu: 60 minút.
Optimálny počet návštevníkov v skupine: 25

 

Kaštieľ Imre Madácha, Dolná Strehova

Prednášky.

 ISCED 0 -ISCED 2- ISCED 3

  • Ako vzniká literárne dielo.  Apríl- potrebné (info. dňa)
  • Ako vzniká grafika. November- potrebné (info dňa)

Trvanie programu:60 minút
Optimálny počet návštevníkov v skupine: 20
Nadväzuje na školské osnovy: Regionálna výchova, literatúra, výtvarná výchova, pracovné vyučovanie.