Prenájmy


 

Prenajímaný priestor   Cena podľa dĺžky prenájmu /v EUR/  
    do 4 hod. celý deň

Veľká zasadačka
v hlavnej budove múzea
 
75,00

150,00
Klubové priestory
v hlavnej budove múzea
  30,00 60,00
Cerkov - skanzen   35,00 -
Krčma - skanzen   30,00 60,00
Posiedka s krbom - skanzen   - 40,00
                                                                            cena podľa počtu osôb
   vozareň - skanzen                                do 100 osôb                                200, 00 EUR
                                                              od 100 do 200 osôb                    300, 00 EUR