Prieskumná činnosť


september 2014 - predstihový architektonicko-historický výskum interiérových priestorov
Mgr. Michal Šimkovic 

august 2015 - predstihový reštaurátorský výskum interiérových omietok 
Mgr.art Miroslav Janšto 

október 2015 - jún 2016 - archeologický výskum 
Mgr. Zuzana Kaličiaková, Mgr. Naď 

júl 2016 - reštaurátorský výskum exteriérových fasád
Mgr.art. Miroslav Janšto 

júl 2016 - architektonicko-historický a reštaurátorský výskum historických fasád
Mgr. Michal Šimkovic