Dokumenty


Podľa § 5 Zákona 546/2010 s účinnosťou od 1. januára 2011 uverejňujeme na nasledujúcom prelinku naskenovane rovnopisy objednávok tovarov a služieb.

- objednávky tovarov a služieb

 

Slovenské národné múzeum v októbri 2015 v spolupráci s partnerom Ústav zoológie SAV začal realizáciu projektu pod názvom:

Vybudovanie výskumno – vývojovej infraštruktúry pre výskum genetickej biodiverzity organizmov a zapojenie do iniciatívy IBOL

- úvodné informácie o projekte (PDF, 296,2 kB) 
- priebežná realizácia projektu (PDF, 295,8 kB) 
- informácie o ukončení projektu (PDF, 297,0 kB) 
- foto1 (JPG, 89,2 kB) a foto2 (JPG, 937,6 kB)


7. medzinárodná konferencia medzinárodnej iniciatívy International Barcode of Life (IBOL) v Južnej Afrike

- IBOL_konferencia2017 (PDF, 971,8 kB)
- BARCODING_poster2017 (PDF, 1,0 MB)