Lektoráty

Komunikácia so školami a zabezpečenie lektorátu pre skupiny:

Mgr. Jozef Somogyi, PhD.
Prezentácia

sídlo:     SNM-Prírodovedné múzeum
             Vajanského nábr. 2
             P.O.BOX 13
             810 06 Bratislava
e-mail:   jozef.somogyi@snm.sk
telefón: +421 2 593 49 127; 
             +421 2 204 69 154


Pokladňa
telefón: +421 2 593 49 148

Všetky programy a lektorské výklady je potrebné si objednať vopred (max. 15 a min. 5 pracovných dní).

Cenník:
Lektorský výklad v prírodovedných expozíciách (45 min.):   8,00 €/25 osôb
Vzdelávací program v Objavovni                                           8,00 €


 

Pedagógovia – maximálne tri osoby vstup zdarma

Poplatok za vzdelávací program v Objavovni: 1,99 €