Otváracie hodiny

od 12. mája 2020 znovuotvárame Prírodovedné múzeum SNM
Vstup do múzea bude možný len s respiračnou ochranou tváre, v skupine maximálne 5 osôb.
Návštevníci si povinne dezinfikujú ruky prostriedkom umiestneným pri vstupe do múzea
a rovnako tu absolvujú meranie telesnej teploty.
Pri pohybe v priestoroch múzea je odporúčaná ochranná vzdialenosť medzi osobami minimálne 2 metre.
Skupinové prehliadky, lektoráty ani hromadné podujatia nie sú v súčasnosti v múzeu povolené.

počas mesiacov september – jún
otvorené denne okrem pondelka od 9.00 do 17.00 h
s posledným vstupom o 16.30 h 

počas mesiacov júl – august  
otvorené denne okrem pondelka
utorok, streda, štvrtok, piatok a nedeľa od 9.00 do 17.00 h
s posledným vstupom o 16.30 h
sobota od 10.00 do 18.00 h
s posledným vstupom o 17.30 h

Z príkazu ministerky kultúry SR sa počas pandémie koronavírusu COVID-19 na území SR ruší voľný (bezplatný) vstup do expozičných a výstavných priestorov každú prvú nedeľu v mesiaci