Astronomický klub SNM-PM

od 23. 1. 2020, 07:10 do 30. 6. 2020, 23:55

Klub astronómov je voľnočasová aktivita pre záujemcov o vesmír, astronómiu a pozorovanie oblohy (bez obmedzenia veku). Koná sa každý druhý štvrtok popoludní a v časoch zaujímavých astronomických úkazov.

z dôvodu epidemiologickej situácie súvisiacej s koronavírusom 

sú v PRÍRODOVEDNOM MÚZEUM SNM  zrušené do 17. apríla 2020 
všetky aktivity / kultúrne podujatia pre verejnosť

******

Stretnutia v mesiacoch január - jún 2020 sa uskutočnia vo štvrtky

23.  január   2020
  6. a  27. február 2020
12. a  26. marec  2020
  2. a  23. apríl  2020
14. a  28. máj  2020
11. a  25. jún 2020
a v časoch zaujímavých astronomických úkazov.

Podujatia sa uskutočnia v spolupráci s obč. zdr. PLANETÁRIUM BRATISLAVA.

********
fotečky Ing. Miroslava LopašovskéhoM31, M32 + NGC 224 v Androméde

********


********
ASTRONOMICKÉ POZOROVANIA v spolupráci s OZ Planetárium Bratislava
(pozorovania sa uskutočnia len v prípade priaznivých poveternostných podmienok)

********
        
Online prednášky
Aktuálne 

Astronomická žatva
RNDr. Jiří Grygar, CSc.
prednáška bola v piatok 13.12.2019 / 17:30 h / poslucháreň A FMFIUK
spolupráci Prírodovedné múzeum SNM-PM; Astronomická spoločnosť SAV; o.z. Planetarium Bratislava
prezentácia prednášky

Asteroidy Slnečnej sústavy  
Doc. RNDr. Leonard Kornoš, PhD.
prednáška bola vo štvrtok 23.11.2017 / 17:30 h / Objavovňa SNM-PM 

"Gravitačné vlny"  
Mgr. Samuel  Kováčik
prednáška bola vo štvrtok 18. februára 2016 / Objavovňa SNM-PM 

Teória relativity oslavuje (VL.Balek, E. Masár)
rozhovory cez polnoc TA3 / 14.12.2015