Astronomický klub SNM-PM

od 21. 7. 2019 do 31. 12. 2019

Klub astronómov je voľnočasová aktivita pre záujemcov o vesmír, astronómiu a pozorovanie oblohy (bez obmedzenia veku). Koná sa každý druhý štvrtok popoludní a v časoch zaujímavých astronomických úkazov.

najbližšie stretnutie
vo štvrtok 24. október 2019 o 17.30 h
astronomická prednáška pre širokú verejnosť 
prednáša: Mgr. Peter  B A R T E K, Bratislava

Pátranie po tekutej vode predstavuje prvý krok v pátraní po živote, ako ho poznáme. Voda ako látka je vo vesmíre aj v Slnečnej sústave pomerne bežná, väčšinou sa však vyskytuje vo forme ľadu alebo vodnej pary. No v posledných rokoch pribúda čoraz viac dôkazov a indícií, že ani voda v kvapalnom stave nemusí byť až taká vzácna, ako sme si ešte donedávna mysleli.
Kde všade sa nachádza v našej Slnečnej sústave? (Kde bola v minulosti a (možno) bude v budúcnosti?) ...
Prečo z niektorých planét zmizla a na iných sa zachovala dodnes?
Pokúsime sa na tieto otázky odpovedať vo svetle najnovších výskumov.


Stretnutia v mesiacoch september - december 2019 sa uskutočnia vo štvrtky

19.  a 26. september 2019
10. a 24. október 2019    zmena termínu 3.10. na 10.10.2019
7. a 21. november 2019
5.   december 2019

a v časoch zaujímavých astronomických úkazov.
11. november 2019 (16 h) planéta Merkúr v dolnej konjunkcii so Slnkom; prechod Merkúra pred diskom Slnka od nás pozorovateľný v prvej polovine úkazu
Podujatia sa uskutočnia v spolupráci s obč. zdr. PLANETÁRIUM BRATISLAVA.

********
fotečky Ing. Miroslava LopašovskéhoM31, M32 + NGC 224 v Androméde

********

Čiastočné zatmenie Mesiaca (65,3 %) - astronomické pozorovanie pre verejnosť

utorok / streda 16. / 17. júl 2019, o 22.01 h – 23.30 h – 01.00 h, na nábreží Dunaja pri budove SNM-PM, Vajanského nábr.********
ASTRONOMICKÉ POZOROVANIA v spolupráci s OZ Planetárium Bratislava
(pozorovania sa uskutočnia len v prípade priaznivých poveternostných podmienok)

********
        
Online prednášky
Aktuálne 

Asteroidy Slnečnej sústavy  
Doc. RNDr. Leonard Kornoš, PhD.
prednáška bola vo štvrtok 23.11.2017 / 17:30 h / Objavovňa SNM-PM 

"Gravitačné vlny"  
Mgr. Samuel  Kováčik
prednáška bola vo štvrtok 18. februára 2016 / Objavovňa SNM-PM 

Teória relativity oslavuje (VL.Balek, E. Masár)
rozhovory cez polnoc TA3 / 14.12.2015