Astronomický klub SNM-PM

od 23. 1. 2020, 07:10 do 31. 12. 2020, 23:55

Klub astronómov je voľnočasová aktivita pre záujemcov o vesmír, astronómiu a pozorovanie oblohy (bez obmedzenia veku). Koná sa každý druhý štvrtok popoludní a v časoch zaujímavých astronomických úkazov.

********

POZORUJTE aj keď v lete sú noci krátke, na oblohe je mnoho krásnych, zaujímavých objektov a úkazov

Kométa C/2020 F3 (NEOWISE) pozorovateľná voľnými očamifoto: Ing. Miroslav Lopašovský; kométa C/2020 F3 (NEOWISE)   8. júla 2020 o 3 hod. 6 min. na pozadí nočných svietiacich oblakov.

efemerida a ďalšie informácie o kométe

********

z dôvodu epidemiologickej situácie súvisiacej s koronavírusom
sú v PRÍRODOVEDNOM MÚZEUM SNM zrušené do odvolania
všetky aktivity / kultúrne podujatia pre verejnosť

********zomrel Doc. RNDr. Jiří L A N G E R, CSc. 
(* 17. mája 1939 v Prahe - † 17.júna 2020 v Prahe)********
zahrajte si pexeso

pexeso súhvezdia

********

fotečky Ing. Miroslava LopašovskéhoM31, M32 + NGC 224 v Androméde

*********
Stretnutia Klubu astronómov september - december 2020:

17. septembra  2020
  8.   a   22. októbra  2020
12.   a   26. novembra  2020
10. decembra 2020

Objavovňa SNM-PM
vždy o 17.00 h  a v časoch zaujímavých astronomických úkazov.

********

ASTRONOMICKÉ POZOROVANIA
v spolupráci s OZ Planetárium Bratislava
(pozorovania sa uskutočnia len v prípade priaznivých poveternostných podmienok)

********
        
Online prednášky
Aktuálne 

Astronomická žatva
RNDr. Jiří Grygar, CSc.
prednáška bola v piatok 13.12.2019 / 17:30 h / poslucháreň A FMFIUK
spolupráci Prírodovedné múzeum SNM-PM; Astronomická spoločnosť SAV; o.z. Planetarium Bratislava
prezentácia prednášky

Asteroidy Slnečnej sústavy  
Doc. RNDr. Leonard Kornoš, PhD.
prednáška bola vo štvrtok 23.11.2017 / 17:30 h / Objavovňa SNM-PM 

"Gravitačné vlny"  
Mgr. Samuel  Kováčik
prednáška bola vo štvrtok 18. februára 2016 / Objavovňa SNM-PM 

Teória relativity oslavuje (VL.Balek, E. Masár)
rozhovory cez polnoc TA3 / 14.12.2015