Biologická olympiáda

23. 5. 2018

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

Okresné kolo Biologickej olympiády - kategória F pre ZŠ z obvodov Bratislava I., Bratislava IV. a Bratislava V. sa uskutoční v stredu 23. 5. 2018 o 10,00 hod.

Miesto: Prírodovedné múzeum SNM

Vajanského nábrežie 2

Bratislava

Kontakt:
tel. +421 2 20469 103

eva.neliserova@snm.sk